Animacja poklatkowa zrealizowana w ramach programu KULTHURRA przez uczniów klasy 6b Szkoły Podstawowej im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli