Film promujący zabytki województwa świętokrzyskiego na konkurs: „Poznaj swój region – świętokrzyskie na rzecz edukacji. Film przygotowany został przez uczniów Szkoły im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli.