Cel działania organizacji:

  1. Wspieranie emocjonalne dzieci chorych podczas leczenia i rehabilitacji lub oczekiwania na trudno dostępne zabiegi medyczne.
  2. Wspieranie w rozwoju i w realizacji projektów dzieci szczególnie uzdolnionych w trudnej sytuacji materialnej.
  3. Stworzenie miejsca motywującego dzieci, zarówno chore jak i zdrowe, do działania i spełniania marzeń, w którym będą mogły dzielić się swoimi zainteresowaniami i wymieniać doświadczeniami
  4. Kreowanie wspólnej twórczej przestrzeni w relacjach rodziców z dziećmi, wspieranie zarówno dzieci jak i ich rodzin.
  5. Upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej i promowanie zdrowego trybu życia.
  6. Organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej.
  7. Organizowanie zajęć, konkursów i festiwali dla dzieci chorych i z domów dziecka lub rodzin zastępczych.
  8. Promowanie kreatywnego korzystania z sieci np. tworzenia audio-video pamiętników.
  9. Edukowanie dzieci przez zabawę i wspieranie ich kreatywności.