DZIECIOM.TV to jedyna na świecie internetowa telewizja o międzynarodowym zasięgu tworzona przez Dzieci dla Dzieci. Powołano ją do życia 22 stycznia 2014 roku. Od tego czasu z sukcesem zaszczepiamy w najmłodszych chęć odkrywania swoich pasji, rozbudzania zainteresowań i aspiracji, zdobywania wiedzy, a w rezultacie opowiadania o tym za pomocą form filmowych.

Świat Dzieci jest dla nas interesujący i inspirujący. Każdy człowiek od najmłodszych lat ma swoją indywidualną ścieżkę rozwoju, skrywa w sobie talent oraz ma unikalne zdolności. Rolą dorosłych jest stworzenie takich warunków dorastania, by Dziecko mogło zajrzeć w głąb siebie i odnaleźć to, co jest w nim wyjątkowe.

Mając doświadczenie w pracy z najmłodszymi wiemy, jak bardzo wnikliwie obserwują i poznają świat. Wychowanie i nauczanie nie może mieć więc sztywnej formy, musi natomiast pomagać Dziecku w tworzeniu samego siebie. Utrudnieniem może być chaos środowiska informacyjnego, w którym Dziecko uczestniczy. Filtrowanie treści ma charakter indywidualny przez co trudno przewidzieć jego efekty. Brak równowagi między liczbą dostarczanych informacji, a możliwością ich przetwarzania prowadzi często do ucieczki w świat wirtualny. Projektem DZIECIOM.TV chcemy zachęcić Dzieci do rozwijania swoich zainteresowań, aby mogły dzielić się swoją pasją z rówieśnikami, tym samym krzewiąc dobre postawy i wzorce.

Ponadto DZIECIOM.TV to nowoczesna i niezwykle przydatna forma aktywizacji młodych pacjentów przebywających w szpitalach z powodu przewlekłych, często nieuleczalnych chorób. Dzięki umożliwieniu Dzieciom tworzenia filmów ich świat staje się chociaż na chwilę ciekawszy i bardziej kolorowy. Odkrywanie przez najmłodszych nowych horyzontów i zdobywanie doświadczenia podczas pracy twórczej, wzmacnia poczucie wartości Dziecka i rozwija jego kreatywność. Te wszystkie działania wpływają pośrednio na lepsze samopoczucie, samoocenę, zdecydowanie pomagają w walce z chorobą i niewątpliwie są przydatne w dorosłym życiu.

„Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę,
szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości.”

dr Maria Montessori