„Małe Wolanecki” zespół folklorystyczny Szkoły Podstawowej im. J. Szelesta w Dębskiej Woli w ramach programu KULTHURRA we współpracy z Muzeum Wsi Kieleckiej