Cel działania organizacji

 1. NIESIENIE POMOCY CHORYM DZIECIOM, POPRZEZ REHABILITACJĘ,
 1. NIESIENIE POMOCY DZIECIOM OCZEKUJĄCYM NA TRUDNE BĄDŹ DROGIE ZABIEGI MEDYCZNE,
 1. NIESIENIE POMOCY DZIECIOM SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYM, ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ,
 1. WSPIERANIE DZIECI SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH, NIE MOGĄCYCH REALIZOWAĆ SWOICH PRZEDSIĘWZIĘĆ Z UWAGI NA NIEDOSTATEK ŚRODKÓW FINANSOWYCH,
 1. STWORZENIE WSPÓLNEJ PRZESTRZENI DIALOGU NA LINII RELACJI RODZIC-DZIECKO,
 1. STWORZENIE MIEJSCA MOTYWUJĄCEGO DZIECI DO DZIAŁANIA I SPEŁNIANIA SWOICH MARZEŃ,
 1. ZREALIZOWANIE PLATFORMY EDUKACYJNEJ, W KTÓREJ DZIECI ZARÓWNO CHORE JAK I ZDROWE, POPRZE ZABAWĘ BĘDĄ WYMIENIAĆ SIĘ DOŚWIADCZENIAMI, SWOIMI SPOSTRZEŻENIAMI ORAZ PASJAMI,
 1. NADANIE WARTOŚCI KORZYSTANIA Z SIECI W POSTACI TWORZENIA AUDIO-VIDEO PAMIĘTNIKÓW,
 1. PODEJMOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ,
 1. PODEJMOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE SZERZENIA ŚWIADOMOŚCI PROZDROWOTNEJ WŚRÓD DZIECI MAJĄCYCH DO NIEJ UTRUDNIONY DOSTĘP,
 1. NIESIENIE POMOCY DZIECIOM UZDOLNIONYM ARTYSTYCZNIE BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ,
 1. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE WARSZTATÓW TERAPII ARTYSTYCZNEJ,
 1. WSPIERANIE I UTRZYMYWANIE KONTAKTU ZARÓWNO Z DZIEĆMI, JAK I Z ICH RODZINAMI,
 1. ORGANIZOWANIE FESTIWALI, WARSZTATÓW, KONKURSÓW DLA DZIECI CHORYCH LUB DOMÓW DZIECKA,
 1. MOTYWOWANIE DZIECI DO ROZWOJU KREATYWNOŚCI,
 1. EDUKOWANIE DZIECI POPRZEZ ZABAWĘ.